Sbor ?eskobratrské církve evangelické

v Praze – Braníku

Kontakty


Adresa: Sbor ?CE v Praze 4-Braníku, Mod?anská 1821/118, 147 00 Praha 4
Telefon (kancelá?): 244 461 037 (mimo ú?ední hodiny záznamník)
Telefon (mobil fará?e): 739 244 833
I?: 63830281
E-mail sboru: branik@evangnet.cz
E-mail fará?e: jaroslav.pechar@evangnet.cz
WWW: http://branik.evangnet.cz/ (na tomto webu se nacházíte)
Fará?: Jaroslav F. Pechar
Kurátor: Tomáš Bedrník
??ední hodiny: úterý 14:00?17:00
Bankovní spojení: Poštovní spo?itelna, ú?. 135027438/0300

Variabilní symboly:
111 = k?esťanská služba
222 = salár
333 = mimo?ádný dar
444 = Jeronýmova jednota
555 = podpora nepálského studenta
888 = p?ístavba kostela
žádný = na pot?eby sboru

Datová schránka (ID): t68xbuh

Jak se k nám dostanete?

Tramvají 3, 17, nebo autobusem 118, 170, 196, 197, do zastávky P?ístavišt?, odkud je náš d?ev?ný kostelík pod skálou na dohled. Ve vyhledáva?i jízdních ?ádů IDOS si můžete najít spojení.

Mapa umíst?ní kostela


Kindly Select Section 4 Category from Customizer link under Add page Sections